Aktuální stavy hladin na řekách a srážkové úhrny

Data z limnigrafických stanic ČHMÚ, podniků Povodí a lokálních varovných systémů měst a obcí


Interaktivní mapa České republiky s aktuálními stavy hladin na vodních tocích.


Starší verze:

Stanice měst a obcí (LVS): https://www.envimonitoring.cz/hladiny/

Stanice ČHMÚ: https://www.envimonitoring.cz/chmi/

Původní verze prohlížeče určená pro starší zobrazovací zařízení nebo pomalé připojení k internetu.


+
Přidat data z nové stanice na server www.envimonitoring.cz